Railing panels (towards Yuen Long)

Railing panels in front of bus interchange, towards Yuen Long

Y23a, Y23b, Y23c, Y23d, Y23e, Y23f

Y23a, Y23b, Y23c, Y23d, Y23e, Y23f